Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

В этот век ссор и лицемерия

единственным способом освобождения является

воспевание святых имен Господа.

Нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого пути.

(Båhan-Näradéya Puräëa 38.126/CC Ädi 17.21/JD Ch. 23/BRSB p. 106)

harer näma harer näma harer nämaiva kevalam

kalau nästy eva nästy eva nästy eva gatir anyathä

Історичні витоки та релігійна практика конфесії

Свідомості Крішни

Міжнародне Товариство свідомості Крішни (переклад англійської назви “ISKCON” – “International Society for Krishna Conciseness”) належить до гілки традиційного гаудія-вайшнавізму (вішнуїзму), який в свою чергу є одним з домінуючих монотеїстичних напрямків в індуїзмі. Згідно з релігійною традицією, що нараховує багато тисяч років, всі послідовники вайшнавізму визнають авторитет ведичних священних писань, храмове поклоніння Господу та передачу духовного знання від учителя до учня через безперервну учнівську послідовність.

Письмо Вед сягає своїми коренями в далеке минуле. П’ять тис. років тому Веди були записані на санскриті – мові, з якої походять всі індоєвропейські мовні групи. Гаудія-вайшнавізм (або “крішнаїзм”) ґрунтується на таких ведичних писаннях, як Бхагавад-Гіта, Бхагавата-Пурана (“Шрімад-Бхагаватам”), Чайтан’я-Чаритамріта та інші. З усіх священних Писань індуїзму Бхагавад-Гіта користується найбільшою популярністю та всесвітнім визнанням.

Історично витоки Української культури сягають своїми коренями в далеке минуле, а саме, в індоєвропейську пракультуру. Це знаходить свій відгук в тисячах спільних коренів найбільш вживаних та усталених слів в санскритській та українській мовах, в народному одязі, обрядовості та багатьох інших деталях, наприклад, в козацькому оселедці. Це очевидно з археологічних розкопок курганів, зокрема Трипільських. Саме тому ментальність українця більш споріднена з культурою Сходу, насамперед з Індією, аніж з європейським мисленням. Cаме ці чинники зумовили те, що Свідомість Крішни гармонійно входить в український культурний контекст.

 

Самое главное, что следует постоянно держать в уме и сердце, что, воспевание святых имен Господа есть не что иное, как общение с Ним с целью восстановить отношения. Обусловленные души, живущие в физических телах в материальном мире, много жизней назад забыли о своих чистых отношениях с Господом. Но «Господь Кришна настолько добр, что Он терпеливо пребывает в сердце каждого, пытаясь вести обусловленную душу домой, обратно к Богу. Естественно, что ни один материальный друг на протяжении миллионов лет не оставался бы с таким глупым товарищем, особенно если его товарищ игнорировал его или даже проклинал. Однако Господь Кришна настолько верный друг, что Он сопровождает даже самых демоничных живых существ, и также находится в сердце насекомого, виньи и собаки». Так описывает Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам (ШБ 11.11.6) любовь и сострадание Кришны к обусловленным душам.